X. Tradíció pályázat

Felhívás X. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatra

Benyújtási határidő: 2021. február 28.


A Magyar Néprajzi Társaság 2020. június 1-én gyűjtőpályázatot hirdet az alábbiak szerint

A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok összegyűjtésére, mentésére irányul. A pályázat célja, hogy a néprajzi tudást nagyon részletes dokumentációval, esetleg mélyebb elemzéssel (nem kötelező) és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, azokat a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában elhelyezze, kiválasztás esetén a Tradíció Magazinban közzétegye, és ekképpen a további kutatásokat elősegítse, az utókor számára megőrizze.
A pályázaton az amatőr és önkéntes, helyi gyűjtők eredeti gyűjtéseikkel vehetnek részt, továbbá egyaránt nagy örömmel fogadjuk az okleveles néprajzkutatók forrásközléseit és értelmezett eredeti gyűjtésüket.

Témakörök
Agnus Dei – Az Oltáriszentség tisztelete Kárpát-medence magyar nyelvterületén
Körmenetek, Oltáriszentség tisztelete, ájtatosságok, szentségi énekek dokumentálása, legfőképpen fotón, filmen és hozzá szövegközreadással, az énekeket hangzó anyagon. A témához kötődő tárgyi eszközök (pl. textilek) és  szokások, társadalmi jelenségek, aprónyomtatványok összegyűjtése, dokumentálása.

Emlékezünk!
A történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás). A katonaélet (I. és II. világháborús levelek, tábori levelezőlapok, hadifogoly naplók), visszaemlékezések családi történetekre, családi források felkutatása.

Kézművesség és tárgyalkotás
Kézművesség, mesterségek, tárgyalkotás körében a mesterek technikáinak, műhelyeinek részletes és pontos dokumentálása, tárgyalkotási módszereik, árképzésük, eszközkészletük, motívumaik és a tárgyak funkciójának bemutatására irányuló pályaművek.

Kortárs folklór jelenségek
Napjaink igaztörténetei, modern mondái, hiedelmei (álomtörténetek, álommagyarázatokat, rém- és kísértettörténeteket, képtelen történeteket, stb.), napjaink viccei, megváltozott formában élő és új keletű népszokásai, így
különösen az emberélet fordulóihoz kapcsolódók: születés, leány- és legénybúcsú, lakodalom, temetés, halottkultusz; intézményekhez kapcsolódók: óvoda, iskola, céges bulik, csapatépítő rendezvények; a vallási ünnepek új
formái: karácsony, húsvét, pünkösd; a média és a tömegkultúra közvetítette új formák: Valentin-nap, Halloween. Az internet, a közösségi oldalak, az email és az sms folklórja, anti-proverbiumok (közmondások kifordításai,  tértelmezései), falfirkák, tag-ek (grafitti aláírások), politikai és sport jelszavak, indulók, mondókák; továbbá napjaink öltözködési, viseleti szokásainak folklór jelenségei. A nemek folklórja. A nők haj- és ékszerviselése, a tetoválás és
piercingeket leíró pályaművek.

Szabadon választott
Az anyagi kultúrának bármely témája, így a gazdálkodás, építkezés, lakáskultúra, viselet, táplálkozás, étkezési szokások. A folklór bármely témája, így a népszokások, néphit, népi vallásosság, játékkultúra, népköltészet, élő népművészet, népzene és néptánc. A társadalomnéprajz bármely témája, így a hagyományos és változó, megújuló közösségek, kiscsoportok, korcsoportok régen és ma. A hon- és népismereti, néprajzi oktató-nevelő munka  tapasztalatai és jó gyakorlatai az óvodától a középiskoláig.


Pályamű beküldésének helye: 

tradiciopalyazat2021@gmail.com

Az üzenet tárgyában kerüljön feltűntetésre a "pályamű" szó és az Ön regisztrációs száma.

Ha a pályaművéhez készült illusztrációkat (fényképek) elektronikusan küldi be, kérjük az alábbi webes tárhelyen helyezze el azokat: Google Drive.
A Drive-ra feltöltött képeket tartalmazó fájlt, kérjük ossza meg velünk és erről egy levelet küldjön nekünk az elhelyezéssel egyidejűleg a következő e-mail címre: tradiciopalyazat2021@gmail.com

Tájékoztatjuk, hogy a tárhelyre előzetes google-postafiók létrehozásával tud majd feltölteni.
Filmet nem tud erre a felületre sem feltölteni, ezért arra kérjük, ha más megoldásról nincs tudomása, a pályamű-filmet küldje el hozzánk dvd-n.

X. tradíció pályázati felhívás (letölthető)
Jelentkezési lap nyilatkozattal (letölthető)
 

További tájékoztatásért, kérjük látogasson el az alábbi weboldalainkra is. Ezeken egyebek közt linkgyűjteményt talál az előző Tradíció pályázati fordulókról és az ahhoz szorosan kapcsolódó Tradíció Táborokról is:
tradicio.weebly.com
www.facebook.com/tradicio.hu
www.facebook.com/neprajzigyujto.hu

Néprajzi gyűjtők google csoportja

Kérjük, rendszeresen látogassák a fenti weboldalainkat a frissülő információk elérése érdekében.
Itt pedig feliratkozhat a levelező csoportunkba is.


Közösség az értékek felfedezéséért!

Tradíció archívum (Itt találhatóak régi pályázataink, a velük kapcsolatos hírek események.)