Közösség az értékek felfedezéséért!

A Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat főbb alapelvei
A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok összegyűjtésére, mentésére irányul, a Néprajzi Gyűjtő Szakosztály a pályaművek befogadásával és szakmai értékelésével megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a pályaművekben olvasható eredeti dokumentációk a további néprajzi kutatások forrását képezzék.

A pályázaton az amatőr és önkéntes, helyi gyűjtők eredeti gyűjtéseikkel vehetnek részt, továbbá fogadjuk az okleveles néprajzkutatók forrásközléseit és értelmezett eredeti gyűjtésüket.

A pályázataink meghirdetésekor legfőbb céljaink:
a néprajzi tudás nagyon részletes dokumentációval, esetleg mélyebb elemzéssel történő gazdagítása
a néprajzi gyűjtői és szakírók munkásságának koordinálása és a néprajzi gyűjtések koordinálása,
a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal való elismerése,

Mi történik a pályamunkákkal a benyújtását követően?
A pályamű utókor számára történő megőrzéséről a Néprajzi Gyűjtő Szakosztály gondoskodik,
A minősített és befogadott pályamunkáknak  a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában kerülnek elhelyezésre,
Kiválóság alapján történő kiválasztás esetén a pályamunka Tradíció Magazinban közzétételre kerülhet, a szerzője a Néprajzi Gyűjtő Szakosztály rendezvényein előadás megtartására, kiállítás ra kérhető fel,
A további néprajzi gyűjtőmunka és kutatások elősegítése érdekében közösségi  találkozók, rendezvények, továbbképzések, táborok, kiállítások és konferenciák teremtenek alkalmat a gyűjtők pályamunkáinak szélesebb és szakmai keretek közti terjesztésére,
A Néprajzi Gyűjtő Szakosztály közösségi weboldalakat tart fenn a pályaművet benyújtók számára, ahol egymással és a szakma képviselőivel folyó kapcsolattartásukra és tevékenységük népszerűsítésére biztosít kereteket.

A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG
NÉPRAJZI GYŰJTŐ SZAKOSZTÁLY ELNÖKSÉGE ÉS A TRADÍCIÓ MAGAZIN SZERKESZTŐSÉGE

További információ
tradiciopalyazat@gmail.com
http://neprajzihirek.hu/