Jankó János díj

A Magyar Néprajzi Társaság a fiatal kutatónemzedék ösztönzésére 1969-ben – Jankó János születésének 100. évfordulóját követően – „JANKÓ JÁNOS DÍJ"-at alapított. Jankó János a magyar néprajztudomány és a néprajzi muzeológia kiemelkedő alakja, meghatározó egyénisége volt, aki a gyűjtő, feldolgozó és értékelő munkában egyaránt kiválót alkotott. Pályáját erdélyi gyűjtőútján 34 éves korában bekövetkező halála szakította félbe. Fiatalon elért eredményei korának egyik legsokoldalúbban képzett, nagy nemzetközi tapasztalattal és jó terepismerettel rendelkező magyar etnográfusává tették. Rendkívül sokat és nagy munkabírással dolgozott. Személye és munkássága példa lehet minden fiatal néprajzkutató számára.

Jankó János díjat a Magyar Néprajzi Társaság tagjai, fiatal (35. évet be nem töltött) néprajzkutatók kaphatják meg kiemelkedő tudományos tevékenységük és muzeológiai teljesítményük elismeréséért.  
Év    Kitüntetettek

1970    Kriza Ildikó
1970    Paládi-Kovács Attila
1971    Bárdosi János
1971    Pócs Éva
1972    Juhász Antal
1972    Hoppál Mihály
1973    Kósa László
1974    Sárkány Mihály
1975    Zsigmond Gábor
1976    Ecsedy Csaba
1977    Knézy Judit
1977    Dám László
1978    Bárth János
1979    Gráfik Imre
1980    Novák László
1981    Barna Gábor
1982    Kunt Ernő
1983    Lukács László
1984    Kocsis Gyula
1984    Vargyas Gábor
1985    Viga Gyula
1986    Örsi Julianna
1986    Fejős Zoltán
1987    Bereczki Ibolya
1987    Niedermüller Péter
1988    Liszka József
1988    Sztrinkó István
1989    Bartha Elek
1989    Balázs Géza
1989    Pozsony Ferenc
1990    Szarvas Zsuzsanna
1990    Kotics József
1990    Cseri Miklós
1991    Hála József
1992    Tomisa Ilona
1993    Mohay Tamás
1994    Fülemile Ágnes
1995    Borsos Balázs
1996    Kristóf Ildikó
1998    Keményfi Róbert
1998    Rékai Miklós
1999    Kemecsi Lajos
2000    Balogh Balázs
2001    Landgraf Ildikó
2002    Nagy Zoltán
2002    Papp Árpád
2003    Sári Zsolt
2004    Bali János
2005    Bárth Dániel
2006    Mód László
2007    Simon András
2008    Kiss Réka
2009    Báti Anikó
2009    Vass Erika
2010    Gulyás Judit
2011    Turai Tünde
2012    Mészáros Csaba
2013    Iancu Laura
2014    Jakab Albert Zsolt
2015    Vargha Katalin
2016    Peti Lehel    
2017    Smid Mária Bernadett  
2018    Balatonyi Judit
2019    Bednárik János
2020    Kavecsánszki Máté
2021    Ilyefalvi Emese
2022    Gyöngyössy Orsolya
2023    Bakos Áron