Györffy István emlékérem

A Magyar Néprajzi Társaság 1970-től a nagy magyar néprajztudós, Györffy István (1884-1939) nevével emlékérmet alapít. Az emlékérmet Szabó István kiváló művész készítette. Az egyik oldalán Györffy István 1884-1939 felirat és profilportré, a másik oldalán stilizált pávaábrázolás felül felirat: Magyar Néprajzi Társaság. Alul kiemelkedő hely az adományozott nevének bevésésére. Az érem átmérője 9 cm, anyaga bronz. Az emlékérem odaítéléséről a Társaság választmánya az elnökség javaslatára egyszerű szótöbbséggel dönt. Egy évben egy-kettő emlékérem átadására, a Társaság közgyűlésén kerül sor. Ettől csak évfordulók alkalmával lehet eltekinteni. Az emlékérmet a Magyar Néprajzi Társaság tagjai kaphatják egy-egy kiemelkedő teljesítményükért vagy egész eddigi munkásságukért. A Magyar Néprajzi Társaság választmánya az odaítélést indokolja. Ezt a közgyűlésen fel kell olvasni és a Társaság folyóiratában, az Ethnographiában közölni kell. Az emlékérmek sorszámot viselnek és ezzel a „Györffy István emlékérmek tulajdonosai" keménykötésű könyvbe az indoklással együtt bevezetésre kerülnek. A könyv őrzése és kezelése a mindenkori főtitkár feladata.

Év       Kitüntetettek

1970    Tálasi István
1970    Ortutay Gyula
1971    Christo Vakarelski
1971    Gunda Béla
1972    Kustaa Vilkuma
1972    Diószegi Vilmos
1973    Szőcs Sándor
1974    Milovan Gavazzi
1974    Bálint Sándor
1975    Dömötör Tekla
1975    Vargyas Lajos
1977    Balassa Iván
1977    Balogh István
1977    Vajkai Aurél
1978    Vargha László
1979    Domokos Pál Péter
1980    Takács Lajos
1981    Barabás Jenő
1981    Szabó T. Attila
1982    Szolnoky Lajos
1982    Kós Károly
1983    Andrásfalvy Bertalan
1983    Bakó Ferenc
1984    K. Csilléry Klára
1984    Kodolányi János
1985    Kresz Mária
1985    Szabadfalvi József
1986    Fél Edit
1987    Domonkos Ottó
1987    Paládi Kovács Attila
1988    Dankó Imre
1988    Hofer Tamás
1989    Kósa László
1989    Ujváry Zoltán
1990    Morvay Péter
1991    K. Kovács László
1991    Sándor István
1992    Martin György
1992    Katona Imre
1993    Varga Gyula
1994    Kisbán Eszter
1995    Pócs Éva
1996    Penavin Olga
1997    Füzes Endre
1998    Selmeczi Kovács Attila
1999    Szilágyi Miklós
1999    Voigt Vilmos
2000    Újváriné Kerékgyártó Adrienne
2001    Kerecsényi Edit
2002    Flórián Mária
2003    Pozsony Ferenc
2004    Bárth János
2005    Bodó Sándor
2006    Gráfik Imre
2007    Petercsák Tivadar
2008    Viga Gyula
2009    Keszeg Vilmos
2010    Lukács László
2011    Sárkány Mihály
2012    Borsos Balázs
2013    Vargyas Gábor
2014    Kocsis Gyula
2015    Gazda Klára
2016    Zentai Tünde
2017    Küllős Imola és Hála József
2018    Liszka József
2019    Barna Gábor
2020    Balassa M. Iván
2021    Bartha Elek
2022    Mohay Tamás
2023    Cseri Miklós