Elhunyt dr. Orosz György

"Mély fájdalommal emlékezünk meg a 61 éves korában elhunyt dr. Orosz György, a korábbi Nyíregyházi Főiskola Német Tanszék oktatójáról. Búcsúztatására 2018. január 2-án került sor a nyíregyházi temető Korányi utcai ravatalozójában."

Dr. Orosz György 1956. március 3-án született Vásárosnaményban. Az általános iskolát Aranyosapáti faluban végezte. Érettségi vizsgát Kisvárdán tett a Bessenyei György Gimnáziumban. 1980-ban orosz-német szakos középiskolai tanári diplomát szerezett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Tanári pályáját Nyíregyházán, a Krúdy Gyula Gimnáziumban kezdte el. Majd 1983. augusztusától tanársegédként dolgozott a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén. Itt Országismeret; Nyelv- és stílusgyakorlat; Leíró nyelvtan tantárgyakat tanított először, majd 1986-tól az országismereti szakcsoport vezetője volt. 1989. július 1-től a Német Nyelv és Irodalom Tanszékre került, itt a Német kultúrtörténet; Német történeti kultúrfilozófia; Régi német irodalom; Birodalmak, vallások, világképek; Nyelv- és stílusgyakorlat tantárgyakat is tanította.

Kutatási területe a német és az orosz középkori kultúratörténet és irodalom: mágia, mitológia, apokrif irodalom, keresztény népi vallásosság, vallásos népénekek, zarándok mozgalom, énekes vándor koldusok volt. 1991. július 1-től főiskolai adjunktus lett, 1991-től tagja lett az MTA DAB Kultúra-kutatási Munkabizottságának; 1991-től a Magyarországi Ukrainisták Egyesületének; 2002-tõl az MTA Modern Filológiai Társaságának. 1991-től 1996-ig német nyelvből óraadó tanár volt a Szent Athanas Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. 1997-ben szerzett PhD fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1997. június 10-től főiskolai docens beosztásban dolgozott. A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testülete 2000. május 4-én odaítélte neki „Az Intézmény Kiváló Oktatója” kitüntetést. 2001. július 1-től főiskolai tanárként dolgozott a Nyíregyházi Főiskolán.

Egy nyilatkozatában úgy fogalmazott oktatói, tanári munkájáról: „Tanítványaimmal az oktatási folyamat során nemcsak a világi, hanem az egyetemes keresztény kultúra alapvető értékeit is megismertetem. Hitvalló görög katolikus keresztény vagyok. Hallgatóimat nemzeti, hazafias szellemben nevelem. Oktatómunkámmal és tudományos tevékenységemmel a főiskolai hallgatókat és rajtuk keresztül a Magyar Köztársaságot szolgálom.”

Békés nyugodalmat kívánunk neki! Családtagjainak, szeretteinek pedig vigasztalást.