Tisztújító Közgyűlés

A Magyar Néprajzi Társaság májusban tisztújító közgyűlést tart. Tisztelettel kérjük, támogassa Szervezetünk működését, éljen tagsági jogával, és tegye meg személyi javaslatait a Társaság tisztségviselői pozícióira (elnök; főtitkár, alelnökök (2), titkárok (2), választmányi tagok (18), pótválasztmányi tagok (6), szakosztályi vezetők és titkárok) vonatkozóan.

Tisztségre a Társaság valamennyi tagja jelölhető, a jelölés jogával valamennyi Tagunk élhet, aki a Társaság irányában tagsági díjhátralékkal nem rendelkezik.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelölés írásban és elektronikus formában (email) is leadható.
Javaslataikat az alábbi címre 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. várjuk.
2018. március 19.- ig. (A postára adás dátuma.)

Amennyiben nem kíván élni javaslattételi jogával, tisztelettel kérjük, jelezze ezt az irányunkba telefonon: +361/269-1272, vagy email-en: neprajzitarsasag@gmail.com keresztül!

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagságot, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a közgyűlésen további jelölésre, javaslattételi lehetőségre nincsen mód, szavazni csak azokról a személyekről lehetséges, akikről előzetesen, a megadott határidőig írásos jelölés, ajánlás érkezik.