TANULMÁNY ÍRÁSÁRA A CIGÁNY NÉPRAJZI TANULMÁNYOK SORON KÖVETKEZŐ, 18. KÖTETÉBE

Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Néprajzi Társaság a Nemzetiségi Néprajzi Tanulmányok sorozat-főszerkesztője, Székely András Bertalan kezdeményezésére idén pályázatot ad be a Cigány Néprajzi Tanulmányok 18. kötetének kiadására. E nagy múltú sorozat elsősorban a magyarországi (tágabban a Kárpát-medencei) cigányokkal/romákkal kapcsolatos néprajzi – antropológiai kutatások keretében született tanulmányoknak kínál publikációs lehetőséget. Számítunk továbbá a társtudományok, mint a zene- és tánckutatás, a nyelvészet és szociolingvisztika, a történettudomány vagy az egyéb társadalomtudományok (pl. szociológia) módszertanát követő írásokra is. A mostani felhívás szeretné számba venni, hogy kik azok a személyek, akikre szerzőként számíthatunk a kötetben! Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni az érdeklődőktől, hogy 2018. október 31-ig, a bali.janos@btk.elte.hu címre küldjék meg a tanulmányuk tervezett címét, valamint néhány soros rezüméjét, amelyből kiderül a kutatás térbeli, időbeli és társadalmi csoportra vonatkozó kiterjesztése, a témaválasztás indoka, előfeltevése, az adatgyűjtés és elemzés módszertana, a főbb eredmények. Sikeres pályázat esetében a felkérő levél tartalmazni fogja a kötetbe írt tanulmány formai követelményeit és a leadási határidőt. A tanulmánykötet előreláthatóan 2019 végén jelenik meg.