Tagdíj befizetés – 2022. évi

A Magyar Néprajzi Társaság Alapszabályának 9. § (4) értelmében: „A tagok kötelesek a Társaság érdekeit előmozdítani, az egyesületi célok megvalósítása érdekében tevékenyen együttműködni, az Alapszabályt, a társasági szervek határozatait betartani. A rendes és pártoló tagok kötelesek évenként a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat megfizetni.”  Kérjük, hogy az elmaradt tagdíjakat rendezzék!

A tagdíjbefizetés állapotáról érdeklődhetnek a Társaság e-mail címén: neprajzitarsasag@gmail.com

Magyar Néprajzi Társaság éves tagdíja:
- aktív korúaknak: 2500 Ft
- diákoknak, nyugdíjasoknak: 1200 Ft
Tagdíjat befizethetik:
Banki átutalással. Ebben az esetben kérjük, a közleményben tüntessék fel nevüket, és hogy melyik évre fizetik be tagdíjukat. (pl.: XY 2022 tagdíj)
Számlaszámunk: 58600551-12000320 Duna Takarék Bank Zrt.
Nemzetközi számlaszámunk: HU81 5860 0551 1200 0320 0000 0000 BIC kód: TAKBHUHBXXX