Meghívó

A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya és az MTA-BTK Néprajztudományi Intézet Folklór Témacsoportja konferenciát hirdet EMLÉKEK, SZÖVEGEK, TÖRTÉNETEK (Női folklór szövegek) címmel.
A magyar néprajztudományban és folklorisztikában nem jelentkezett önálló irányzatként a nőkutatás. Egymástól elszigetelve, egy-egy monográfia tárgyaként, de leginkább kisebb tanulmányokban találkozhatunk a nőt középpontba helyező megközelítéssel. Megélt élményeik, saját szempontjaik és látásmódjuk – kevés kivételtől eltekintve – kisebb mértékben kaptak figyelmet és váltak elemzés tárgyává.
E megfontolásokból kiindulva, konferenciánk azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy találkozási alkalmat teremt mindazoknak a kutatónőknek és kutatóknak, témáknak és tapasztalatoknak, amelyek a női identitás kulturális kódolásának narratív technikáit tárják fel.

Konferenciánk tervezett helyszíne: MTA-BTK Néprajztudományi Intézet
Konferenciánk tervezett időpontja: 2018. október 26−27.
Beadási határidő: 2018. április 30

Részletek