Állásfoglalás a múzeum és foglalkoztatottja közötti viszonyról

Az UNESCO 2015. november 20-án fogadta el azt a nagy jelentőségű dokumentumot, mely a „Múzeumok és gyűjtemények védelméről, fejlesztéséről, sokszínűségükről és a társadalomban betöltött szerepükről” készített ajánlásokat foglalta össze. A rendkívül jelentős UNESCO dokumentumot Magyarország kormánya is elfogadta és az abban foglaltak jelentőségére számos fórumon fölhívta az érintettek figyelmét. Ezen nemzetközi dokumentumban megfogalmazott és a hazai közgyűjteményekre is általánosan vonatkozó elvek között hangsúlyosan szerepel a tudományos kutatás jelentőségét és annak szabadságát megfogalmazó kitétel.
 

Részletek