KONFERENCIA-FELHÍVÁS – „Tiszta(?) város”

A konferencia tervezett témakörei

· A város és/vagy városlakó mint a tisztaság/szennyezettség metaforája – városi vagy vidéki szemszögből
· Szabályozás, fegyelmezés, felvilágosítás-nevelés: a köztisztaság és közegészségügy problémái, szervezetei
· A tisztaságkategóriák mentén kirajzolódó térbeli és társadalmi különbségek, határok a városban, vagy falu-város viszonylatában
· Városi életmód-modellek (a lakás, lakókörnyezet és a test higiéniája, rendezettsége), illetve ezek falusi adaptációi, az átadás-átvétel módja, csatornái
· Városi közterek tisztasága, rendezettsége (vagy ennek ellentéte) mint városimázs-alakító tényező
· Professzionalizáció: a higiéniához kapcsolódó szakmák, szolgáltatások 
· Környezetvédelmi, hulladékkezelési minták kulturális beágyazottsága városban és vidéken

A konferenciára a tervezett 20 perces előadás 2000/2500 leütés terjedelmű összefoglalójának beküldésével lehet jelentkezni 2017. október 31-ig az alábbi email címen: juhasz.katalin@btk.mta.hu

Részletek