Előzetes felhívás konferencia részvételre

A legújabb társadalomtudományi kutatási eredmények a muzeológiában - Csallány Gábor Emlékkonferencia 2017. november 16-17. között kerül megrendezésre Szentesen, a Koszta József Múzeumban.

Szekciók:
1. régészet-numizmatika
2. történet, helytörténet
3. néprajz, kulturális antropológia
4. képző- és iparművészet, vizuális ábrázolás
5. múzeumpedagógia, közművelődés

A konferencia választható témái a felsorolt szekciókba illeszkedően:
· a természet és az ember, tájtörténeti kutatások
· az emberi térhasználat, életmód és lakáskultúra
· település- és temetők kutatása, kiemelten a népvándorláskor és a mezővárosok terén elért legújabb eredmények
· diszciplináris találkozások: múzeumi alapkutatások és a társtudományok
· múzeumok és a kreatív ipar

A szekciókban az előadások terjedelme 20 perc (írásban kb. 13.000 karakter), a szükséges illusztrációkkal együtt. Vitára a szakmai elnök vezetésével kerül sor. A konferencián lehetőséget biztosítunk az előadások poszter formájában történő bemutatására is. Egy poszter előadás számára rendelkezésre álló felület nagyjából A0 méretnek felel meg (841×1189 mm).
Előzetes jelentkezési határidő: 2017. március 22. a muzeum@szentesinfo.hu email címen.
Jelentkezés: név, szakterület, munkahely, az előadás tervezett munkacímének megadásával.
A konferencia anyagát tanulmánykötetben tervezzük megjelentetni. A pályázat eredményétől függően nyomtatott, vagy online formátumban.

Részletek