Pócs Éva köszöntése

A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya és a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport tisztelettel hívja Önt, hogy együtt köszöntsük Pócs Évát.
Házigazda: Frauhammer Krisztina, a Folklór Szakosztály elnöke.
A PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék nevében köszöntőt mond Nagy Zoltán, tanszékvezető.
Az MTA BTK Néprajztudományi Intézet nevében Vargyas Gábor, az MTA BTK tudományos tanácsadója mond köszöntőt.
A „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport nevében köszöntőt mond Klaniczay Gábor, a Közép-európai Egyetem (CEU) Középkori Tanszékének professzora.

Időpont: 2016. december 14-én 16 óra
Helyszín: MTA BTK Jakobinus terem (Budapest, Országház utca 30.)

Részletek