Közösség az értékek felfedezéséért!

Jelen pillanatban ez itt a Kárpát-medence önkéntes és okleveles néprajzi gyűjtőit összefogó egyetlen elektronikus fórum webhelye.

Az Önkéntes Gyűjtő Szakosztály elnökségének egyik legfontosabb tevékenysége a Tradíció Pályázat megalapítása és szakmai támogatása.

A Tradíció Pályázat felhívása a Magyar Néprajzi Társaság hivatalos honlapján jelenik meg elsőként: www.neprajzitarsasag.hu

A tradíció Pályázat 2013 február 22-i meghirdetésével egyidejűleg a néprajzi gyűjtésben elkötelezetteket összefogó közösség szervezése aktívabbá válik  az Önkéntes Gyűjtő szakosztály elnökségének tevékenysége által:

Szakosztalyok

A néprajzi gyűjtők közösségébe várunk mindenkit, aki érdeklődik kultúránk és életmódunk jelene, múltja és változásai iránt, és aki gyűjtői pályázatra készül, továbbá gyűjtői pályázatot nyújt be, néprajzi gyűjtőmunkát végez és elolvasta a Társaság alapszabályát is és annak alapelveivel egyetért:

Hivatalos iratok

Közösségünkbe várjuk továbbá mindazokat, akik a gyűjtőmunka elvégezéséhez szakmai segítségre tartanak igényt.

A szakmai ismeretterjesztés az Önkéntes Gyűjtő Szakosztály másik fontos feladata. Ezért a gyűjtők szakmai felkészítését és a szakmai tapasztalatcseréjüket szem előtt tartva állítja össze rendezvényeinek programját, találkozóit, tanácskozásait és üléseit:

A társoldalaink és a Pályázat közösségi felületei itt nyithatók meg!

A Tradíció Pályázat meghirdetésével elnökségünk elsősorban szakmai téren mozdítja elő a gyűjtők közösségének újjáalakulását és fejlődését. A díjak szakmailag jelentenek elismerést (pl. gyűjtőmunka szakmai értékelése, lektorálása, nyári táborban való részvétel és a gyűjtés Néprajzi Múzeum archívumaiba való bekerülése) a díjazottak számára és nem biztosíthatják a gyűjtés finanszírozását.

A Tradíció Pályázaton résztvevők segítését, felkészítését, a pályaműveinek értékelését a Társaság és más hazai intézmények néprajzi szakmai közösségéből felkért zsűri, valamint a szakosztályi elnökség tagjai önkéntes szakmai felajánlásként és mindennemű ellenszolgáltatás nélkül végzik el, az alapszabályi célok megvalósulásának szellemében.

Az Önkéntes Gyűjtő szakosztály elnöksége

gyujtoszakosztaly@gmail.com