Kitüntetések

Társaságunk  2017. március 27-ig várja a papír formátumú jelöléseket a
következő díjakra és kitüntetésekre:

Györffy István-emlékérem
Jankó János-díj
Pro Ethnographia Minoritatum-emlékérem Jelölési adatlap
Sebestyén Gyula-emlékérem Jelölési adatlap
Belföldi tiszteleti tag
Külföldi tiszteleti tag
Szűcs Sándor Tájkutató Díj

Felhívom figyelmüket, hogy a Sebestyén Gyula illetve a Pro Ethnographia Minoritatum-emlékéremhez a 2016-os évtől külön jelölési adatlap kerül bevezetésre!


Tiszteleti tagok

Belföldi tiszteleti tagok
Külföldi tiszteleti tagok


Ortutay Gyula emlékérem

A Magyar Néprajzi Társaság Ortutay Gyula emlékérem alapítását határozta el. Az emlékérem célja, hogy adományozásával azok a kutatók, akik a néprajz tudományban kiemelkedően új kutatási eredményeket értek el, kellő társadalmi elismerésben és ösztönzésben részesüljenek. Az emlékérem adományozásával oklevél jár. Az emlékérmet három évenként, az ezen időszak alatt alkotott kiemelkedő mű elismeréseként adja ki a Társaság. Az emlékérmet ünnepélyes formában, a Társaság évi rendes közgyűlése alkalmával kell átadni. Az emlékérem elnevezése: „Ortutay Gyula emlékérem". Az érem kerek alakú, bronzból készül, átmérője 85 mm, vastagsága 8-10 mm. Az érem első oldalán középen Ortutay Gyula domború arcképe helyezkedik el, „ORTUTAY GYULA EMLÉKÉREM" felirattal. Hátoldalán a néprajztudományt szimbolizáló motívum és „A néprajztudományért" felirat díszíti.

Kitüntetettjeink


Györffy István emlékérem

A Magyar Néprajzi Társaság 1970-től a nagy magyar néprajztudós, Györffy István (1884-1939) nevével emlékérmet alapít. Az emlékérmet Szabó István kiváló művész készítette. Az egyik oldalán Györffy István 1884-1939 felirat és profilportré, a másik oldalán stilizált pávaábrázolás felül felirat: Magyar Néprajzi Társaság. Alul kiemelkedő hely az adományozott nevének bevésésére. Az érem átmérője 9 cm, anyaga bronz. Az emlékérem odaítéléséről a Társaság választmánya az elnökség javaslatára egyszerű szótöbbséggel dönt. Egy évben egy-kettő emlékérem átadására, a Társaság közgyűlésén kerül sor. Ettől csak évfordulók alkalmával lehet eltekinteni. Az emlékérmet a Magyar Néprajzi Társaság tagjai kaphatják egy-egy kiemelkedő teljesítményükért vagy egész eddigi munkásságukért. A Magyar Néprajzi Társaság választmánya az odaítélést indokolja. Ezt a közgyűlésen fel kell olvasni és a Társaság folyóiratában, az Ethnographiában közölni kell. Az emlékérmek sorszámot viselnek és ezzel a „Györffy István emlékérmek tulajdonosai" keménykötésű könyvbe az indoklással együtt bevezetésre kerülnek. A könyv őrzése és kezelése a mindenkori főtitkár feladata.

Kitüntetettjeink


Jankó János díj

A Magyar Néprajzi Társaság a fiatal kutatónemzedék ösztönzésére 1969-ben – Jankó János születésének 100. évfordulóját követően – „JANKÓ JÁNOS DÍJ"-at alapított. Jankó János a magyar néprajztudomány és a néprajzi muzeológia kiemelkedő alakja, meghatározó egyénisége volt, aki a gyűjtő, feldolgozó és értékelő munkában egyaránt kiválót alkotott. Pályáját erdélyi gyűjtőútján 34 éves korában bekövetkező halála szakította félbe. Fiatalon elért eredményei korának egyik legsokoldalúbban képzett, nagy nemzetközi tapasztalattal és jó terepismerettel rendelkező magyar etnográfusává tették. Rendkívül sokat és nagy munkabírással dolgozott. Személye és munkássága példa lehet minden fiatal néprajzkutató számára. Jankó János díjat a Magyar Néprajzi Társaság tagjai, fiatal (35. évet be nem töltött) néprajzkutatók kaphatják meg kiemelkedő tudományos tevékenységük és muzeológiai teljesítményük elismeréséért.

 Kitüntetettjeink


„PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM" emlékérem

A Magyar Néprajzi Társaság 1996-tól „PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM" elnevezéssel emlékérmet alapít. Az emlékéremmel a nemzetiségek néprajzi értékeinek gyűjtése és megőrzése terén kiemelkedő tevekénységeket végző kutatók érdemeit kívánja elismerésben részesíteni. Az emlékérem évente két személynek adható. Az emlékérem kerek, 90 mm átmérőjű, vastagsága 6-7 mm. Egyik oldalán „PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM", a kitűntetett neve és a kitűntetés éve szerepel. Az emlékérem másik oldalán népi díszítő motívum, körben felette MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG felirattal. A „PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM" emlékérem odaítéléséről a Társaság Választmánya az Elnökség javaslatára titkos szavazással dönt. Az érem átadására a Társaság közgyűlésén kerül sor. Kitüntetettek személyére a Társaság bármely tagja előterjesztést tehet. A „PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM" emlékérmet kaphatja:

- az a magyarországi néprajzkutató, aki a hazai nemzetiségek és a határon túli magyar kisebbségek hagyományos kultúrájának kutatásában kiemelkedő eredményt ért el;

- az a külföldi néprajzkutató, aki a magyarországi nemzetiségek, illetve a határon túli magyar kisebbségek körében kiemelkedően eredményes kutatásokat végzett, illetve a kutatásokhoz hathatós segítséget nyújtott

A „PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM" emlékérem évenként adható. A nemzeti kisebbségekhez tartozó kitűntetett nevek az emlékérmen – személyes kívánsága alapján – saját nemzeti helyesírási formájában írható.

Jelölési adatlap

Kitüntetettjeink


Sebestyén Gyula emlékérem

1966-ban a legkiválóbb önkéntes gyűjtők kitűntetésére alakult díj. Kiadható évente, maximum 4 fő. Átadás: az MNT közgyűlésén vagy az Önkéntes Néprajzi Gyűjtőtalálkozón.

 
Jelölési adatlap

Kitüntetettjeink (pdf formátum)