Női folklór szövegek konferencia

A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya és az MTA-BTK Néprajztudományi Intézet Folklór Témacsoportja konferenciát hirdet EMLÉKEK, SZÖVEGEK, TÖRTÉNETEK (Női folklór szövegek) címmel. A magyar néprajztudományban és folklorisztikában nem jelentkezett önálló irányzatként a nőkutatás. Egymástól elszigetelve, egy-egy monográfia tárgyaként, de leginkább kisebb tanulmányokban találkozhatunk a nőt középpontba helyező megközelítéssel. Megélt élményeik, saját szempontjaik és látásmódjuk – kevés kivételtől eltekintve – kisebb mértékben kaptak figyelmet és váltak elemzés tárgyává. E megfontolásokból kiindulva, konferenciánk azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy találkozási alkalmat teremt mindazoknak a kutatónőknek és kutatóknak, témáknak és tapasztalatoknak, amelyek a női identitás kulturális kódolásának narratív technikáit tárják fel.

A jelentkezéseket 2018. április 30-ig a következő e-mail címre várjuk: noifolklor@gmail.com

A konferencia programját a beérkezett témajavaslatok alapján fogjuk összeállítani, fenntartva a válogatás jogát. Az absztraktok elfogadásáról 2018. május 30-ig értesítjük a jelentkezőket.

Részletek a csatolmányban olvashatók.

Konferenciánk tervezett időpontja: 2018. október 26−27.
Konferenciánk tervezett helyszíne: MTA-BTK Néprajztudományi Intézet