Meghívó a 102. Magyar Örökség díjátadó ünnepségre

Tisztelt Hölgyek, Urak, Keszi Kovács László Tisztelők!

Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökeként, illetve a Magyar Örökség-díj Bírálóbizottságának tagjaként küldöm meghívó levelem.

2022. szeptember 24-én szombaton 11.00 órakor tartjuk a soron következő 102. Magyar Örökség Díjátadó ünnepséget a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk önöket. Mellékletben küldöm a díjátadó programját a díjazottak és laudátoraik nevével.
A hét díjazott között szerepel a Keszi Kovács László neve, mert „…az arra méltó K. Kovács László néprajzi filmezés terén végzett munkássága Magyar Örökség.”

Tekintettel a még mindig érvényben lévő válsághelyzetre, valamint a MTA Dísztermének korlátozott befogadóképességére (max. 295 fő), tisztelettel kérek mindenkit, hogy részvételi szándékáról vagy távolmaradásáról rövid emailt küldeni szíveskedjen.

A Magyarországért Alapítvány kurátorai 1995-ben úgy határoztak jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva Magyar Örökség Díj (MÖD) néven létrehozzák a „Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát”. A Bírálóbizottság (BB) korábbi vezetőinek, Makovecz Imrének, Mádl Ferencnek, Fekete Györgynek és Hámori Józsefnek erkölcsi hagyatéka nagy felelősséget ró ránk a kitüntetettek kiválasztásában, mert ők nemzetünk példaképei, kiket a hazaszeretet, a hit, a tiszta, megalkuvás nélküli élet jellemez.

A Magyar Örökség Díj gondozását 2003 márciusában a Magyar Örökség és Európa Egyesület (MÖEE) vállalta magára abban a reményben, hogy pályázatok, állami és civil támogatások révén biztosítani tudja a díj gondozásához szükséges anyagi fedezetet.

A Hungarikum Bizottság 2021 júniusában kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett személyek lezárult életműveit, ezáltal a Magyar Értéktár részévé válhattak a magyar történelem kiváló alkotó személyiségeinek munkásságai. Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a magyar kultúra múltbeli és jelenkori, közismert és kevésbé ismert kiemelkedő teljesítményeinek, személyiségeinek népszerűsítését, ezzel is elősegítve azt - a Hungarikum Bizottsággal megegyező - szándékot, hogy a szellemi értékek újra a figyelem középpontjába kerüljenek.