Jankó János díj

A Magyar Néprajzi Társaság a fiatal kutatónemzedék ösztönzésére 1969-ben – Jankó János születésének 100. évfordulóját követően – „JANKÓ JÁNOS DÍJ"-at alapított. Jankó János a magyar néprajztudomány és a néprajzi muzeológia kiemelkedő alakja, meghatározó egyénisége volt, aki a gyűjtő, feldolgozó és értékelő munkában egyaránt kiválót alkotott. Pályáját erdélyi gyűjtőútján 34 éves korában bekövetkező halála szakította félbe. Fiatalon elért eredményei korának egyik legsokoldalúbban képzett, nagy nemzetközi tapasztalattal és jó terepismerettel rendelkező magyar etnográfusává tették. Rendkívül sokat és nagy munkabírással dolgozott. Személye és munkássága példa lehet minden fiatal néprajzkutató számára. Jankó János díjat a Magyar Néprajzi Társaság tagjai, fiatal (35. évet be nem töltött) néprajzkutatók kaphatják meg kiemelkedő tudományos tevékenységük és muzeológiai teljesítményük elismeréséért.   Év    Kitüntetettek 1970    Kriza Ildikó 1970    Palási Kovács Attila 1971    Bárdosi János 1971    Pócs Éva 1972    Juhász Antal 1972    Hoppál Mihály 1973    Kósa László 1974    Sárkány Mihály 1975    Zsigmond Gábor 1976    Ecsedy Csaba 1977    Knézy Judit 1977    Dám László 1978    Bárth János 1979    Gráfik Imre 1980    Novák László 1981    Barna Gábor 1982    Kunt Ernő 1983    Lukács László 1984    Kocsis Gyula 1984    Vargyas Gábor 1985    Viga Gyula 1986    Örsi Julianna 1986    Fejős Zoltán 1987    Bereczki Ibolya 1987    Niedermüller Péter 1988    Liszka József 1988    Sztrinkó István 1989    Bartha Elek 1989    Balázs Géza 1989    Pozsony Ferenc 1990    Szarvas Zsuzsanna 1990    Kotics József 1990    Cseri Miklós 1991    Hála József 1992    Tomisa Ilona 1993    Mohay Tamás 1994    Fülemile Ágnes 1995    Borsos Balázs 1996    Kristóf Ildikó 1998    Keményfi Róbert 1998    Rékai Miklós 1999    Kemecsi Lajos 2000    Balogh Balázs 2001    Landgraf Ildikó 2002    Nagy Zoltán 2002    Papp Árpád 2003    Sári Zsolt 2004    Bali János 2005    Bárth Dániel 2006    Mód László 2007    Simon András 2008    Kiss Réka 2009    Báti Anikó 2009    Vass Erika 2010    Gulyás Judit 2011    Turai Tünde 2012    Mészáros Csaba 2013    Iancu Laura 2014    Jakab Albert Zsolt 2015    Vargha Katalin 2016    Peti Lehel