Felhívás - Így olvasunk mi - IX. Tradíció Gyűjtőpályázatra

Szeretnénk felhívni a figyelmét a Magyar Néprajzi Társaság új Tradíció Gyűjtőpályázatára, melyet a Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtő Szakosztálya kilencedik alkalommal hirdet meg.

A Pályázat célközönségét a szakmánk képviselői és a gyűjtők együtt képezik! Várjuk tehát az olvasás néprajza témával foglalkozó, az iránt érdeklődő kollégáink pályaműveit. Fogadjuk a folkloristák, az etnográfusok és az antropológusok még nem publikált és friss kutatásból eredő szakírásait, elemzéseit. Várjuk publikálatlan auto-etnográfiai írásaikat. A Felhívásunkra beérkező pályamű írásaik a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában kerülnek elhelyezésre és kutathatóvá válnak, valamint a néprajzi gyűjtés szaklapjában, a Tradíció Magazin következő számaiban jelenhetnek meg.

Örülnénk, ha a felhívás plakátja határon innen és túl könyvtárosok, könyvkiadók, pedagógusok és muzeológusok közösségeihez és intézményeihez eljutna. Ezúton megkérjük, terjessze saját szakmai- és ismeretségi körében az Olvasás-gyűjtőpályázat hírét a felhívás hazai és Kárpát-medencei hatókörű szétküldésével.

A részvétel és a pályázat benyújtásának feltételei, részletei a felhívás plakátján olvashatók.

Közreműködését előre is megköszönve, további eredményes társasági munkát kívánunk

Részletek