Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. - Konferencia felhívás

A SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke és a MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoportja a fenti témakörben a 2018. évi sikeres rendezvény után ismét konferenciát rendez, amelyr e szeretettel várjuk az érdeklődő kollégák jelentkezését az egyház- és rendtörténet, a liturgiatörténet, az áhítattörténet, az irodalomtörténet, a zenetörténet, a művészettörténet (több ága: festészet, szobrászat, ötvösművészet, textilművészet, stb.), a heortológia, a vallási néprajz, stb. területéről.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 10.
Időpont: 2019. október 10-11. csütörtök-péntek
Helyszín: SZTE BTK Kari konferenciaterem és a „Bálint Sándor” terem, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.

A mellékelt jelentkezési lapot kérem, szíveskedjék Barna Gábor nevére és címére postán, vagy drótpostán (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.; gaborbarnadr@gmail.com ) a fenti határidőig visszaküldeni.