Elhunyt Jung Károly

Elhunyt Jung Károly, neves néprajzkutatónk, az egyetemes magyar néprajztudomány egyik kiemelkedő folkloristája. 1944 június 26-án született Gomboson. Alapvető, úgymond kiinduló néprajzi tanulmánya az emberélet fordulóiról írt tanulmánya (születés, házasság, halál), melyben szülőfalujának örökös emléket állított. Alapműről van szó, amelyet minden fiatal kutatónak a figyelmébe ajánlott a szakma. Munkásságát, tanulmányait két ágon kell figyelemmel kísérnünk. Az egyik, az irodalom iránti elkötelezettsége. 1984-től az Irodalom doktora (Hiedelemmondák és hiedelmek). A másik, talán az előbbitől némileg meghatározóbb életpálya, a folklór. Nagyon mélyen tudott szántani egy-egy téma feldolgozásakor. Valamennyien csak csodálhattuk tudását. Az összehasonlító vizsgálatok terén utolérhetetlen marad. Emlékét megőrizzük és még sokszor fogunk hivatkozni kutatási eredményeire.

Nagy volt Ő, talán az egyetlen a saját szakterületén belül.

Dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke