Elhunyt Domonkos Ottó

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Domonkos Ottó nyugalmazott múzeumigazgató néprajzkutató és történész, a Magyar Néprajzi Társaság belföldi tiszteleti tagja, akit a Társaság 1987-ben Györffy István-emlékéremmel tüntetett ki.életének 94. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2022. február 25-én, 14 órakor lesz a Szent Mihály régi temetőben.

Domonkos Ottó 1928. augusztus 17-én, Orgoványban született. Az ELTE BTK-n végzett tanulmányait követően 1952-ben a soproni Liszt Ferenc Múzeumban a néprajzi gyűjtemény muzeológusa lett. 1963-ban vette át a múzeum vezetését és egészen 1989-ig, nyugállományba vonulásáig volt az intézmény igazgatója. Azt követően, egészen a közelmúltig folytatta tudományos munkásságát, szakmai tanácsaival segítette a múzeum és kollégái munkáját. 1983-ban szerzett kandidátusi fokozatot, 1992-ben elnyerte a néprajztudomány doktora címet. Munkásságáért Sopron városától Pro Urbe Sopron díjat (1990), majd díszpolgári címet (2003) kapott. Javaslatára indult el a kisiparok néprajzi kutatása hazánkban. A kékfestésről számos tanulmánya jelent meg, melynek eredményeit A magyarországi kékfestés című 1981-ben megjelent monográfiában foglalta össze. Tudományos életművét önálló kötetek, tanulmányok, állandó és időszaki kiállítások egész sora alkotja.

Emlékét megőrizzük!