Csiszár Attila: A Rábaköz parasztságának anyagi kultúrája (18-19. század) - Megjelent

2020 Novemberében látott napvilágot Csiszár Attila néprajzkutató (Soproni Múzeum) könyve, A kötet a Rábaköz parasztságának tárgyi világát, annak változásait a 18–19. századi írott források végrendeletek, hagyatéki leltárak, kárvallási jegyzőkönyvek – segítségével mutatja be, amelyek értelmezésébe a szerző a múzeumi gyűjteményekbe került tárgyakat illetve saját terepmunkájának tapasztalatait is bevonja. Az adatok, jelenségek elemzését széles horizonton, a falusi társadalom változásainak regionális és országos tendenciáit figyelembe véve végzi el. A források vizsgálatakor szociológiailag nem tekinti homogénnek a falusi társadalmat. A leltárak elemzésekor kimutatja a parasztságon belüli vagyoni differenciálódásból illetve a nemesi (armalista, curialista) jogállásból eredő különbségeket. A kötetet hetvennél több színes, többségében múzeumi tárgyakról készített fotó illusztrálja, és helységnév mutató egészíti ki.

Kiadó: Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata, Csorna.
Elérhetőség: szalaybalazs76@gmail.com