A tánckutatás módszertanáról

A Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum által elindított Népismei Tudománytár című előadás-sorozatunkkal a magyar népi hagyomány minden ágára kiterjedő tudománytárat szeretnénk létrehozni. Meghívott előadóink bemutatják kutatási területüket, ami után lehetőség van beszélgetésre, közös eszmecserére. A februári alkalom vendége dr. Varga Sándor néprajzkutató, etnológus. Az előadó a magyar és külföldi néptánckutatás különböző módszereit mutatja be. A táncfilmezés, interjúkészítés technikái mellett kitér a gyűjtő szerepére és kutatásetikai kérdésekre is. Beszél a különböző típusú források (filmek, képek, írásos anyagok stb.) kritikai megközelítéséről és azok értelmezési lehetőségeiről. Igyekszik olyan ismeretekről, ötletekről beszámolni, amelyek a kutatók mellett a néptánc- és népzeneoktatók, táncosok, illetve zenészek munkáját is megkönnyíthetik.

Időpont: 2022. február 8. kedd 18:00
Helyszín: Hagyományok Háza, Borbély Jolán terem